Calculator timbru judiciar conform OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Valoarea obiectului cererii de chemare in judecata in lei:

Taxa de timbru este de: leiConform prevederile art. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 80/2013, actiunile si cererile evaluabile in bani , introduse la instantele la instantele judecatoresti se taxeaza astfel:

(a) pana la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
(b) intre 501 lei si 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
(c) intre 5.001 lei si 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
(d) intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
(e) intre 50.001 lei si 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
(f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.


[ Ordonanta de Urgenta nr. 80/2013 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 392 din 29 Iunie 2013, si a intrat in vigoare la aceiasi data. ]Logo judiciar

Unde se plateste taxa de timbru ?

Taxele judiciare de timbru se platesc de debitorul taxei in numerar, prin virament sau in sistem on-line, intr-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unitatii administrativ teritoriale in care persoana fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, in care persoana juridica are sediul social. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt in sarcina debitorului taxei.

Daca persoana care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinta ori, dupa caz, sediul in Romania, taxa judiciara de timbru se plateste in contul bugetului local al unitatii administrativ teritoriale in care se afla sediul instantei la care se introduce actiunea sau cererea.

(Conform art. 40 din Ordonanta de urgenta nr. 80/2103 privind taxele judiciare de timbru)

In Bucuresti, taxa de timbru se plateste in mod diferit in functie de Sectorul in care platitorul taxei, persoana fizica sau juridica isi are domiciliul, sau, dupa caz, sediul.


Ce mentionam cand platim taxa de timbru?

La plata taxei de timbru trebuie sa mentionam numarul dosarului si instanta pe rolul caruia acesta se gaseste.
Spre exemplu:

Taxa de timbru dosar nr. 3415/300/2105 de pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila.

Dovada achitarii taxei de timbru (chitanta, ordin de plata, extras de pe site) trebuie depusa in original la instanta de judecata.


Cum platim taxa de timbru ?

On-line

In prezent plata taxelor judiciare de timbru se poate face on-line prin intermediul site-ului Ghiseul.ro, in cadrul Sistemului National Electronic de plata online.
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public


Numerar

Taxa de timbru se plateste in numerar la ghiseele Directiei de Taxa si Impozite locale sau ale sectorului unde isi are domiciliul sau sediul platitorul.

In Bucuresti, adresele Directiilor Generale de Taxe si Impozite Locale sunt:

Sectorul 1
Str. Piata Amzei nr.13
http://www.impozitelocale1.ro/contact.html

Sectorul 2
Persoane fizice: B-dul Garii Obor nr. 10
Persoane juridice: Str.Glinka Mihail Ivanovici nr.7
https://www.impozitelocale2.ro/dvbl/index.php?p=contact

Sectorul 3
Str. Sfanta Vineri nr.32
http://www.ditl3.ro/contact/centre-program-de-lucru.aspx

Sectorul 4
Sos. Nitu Vasile
Sos. Oltenitei
Calea Serban Voda
http://www.dgitl4.ro/index.php?dgitl4=Contact&id1=53

Sectorul 5
Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5
http://ditl5.ro/contact/

Sectorul 6
Centru Orizont - Statia Orizont
Centrul Militari - Bd. Uverturii
Centrul Giulesti - Statia Piate Giulesti
Centrul Piata Sergiu Celibidache - Statia Piata Drumul Taberei
http://www.taxelocale6.ro/prezentare/centre


Virament bancar

Plata prin virament bancar se face in contul distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru” al unitatii administrativ teritoriale.

In Bucuresti, conturile unde se face plata taxei judiciare de timbru sunt, conform informatiilor obtinute de pe site-ul fiecarei Directii de Taxe si Impozite Locale, urmatoarele:

⚠️ Prezentul site are doar rol informativ. Va recomandam ca inainte de efectuarea oricarei plati prin virament bancar sa verificati valabilitatea contului pe site-ul Directiei de taxe si impozite locale mentionat mai jos.

Sectorul 1

CONT IBAN: RO79TREZ70121070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1
COD FISCAL:12293095
Beneficiar: Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
www.impozitelocale1.ro

Sectorul 2

CONT IBAN: RO04TREZ70221070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 2
COD FISCAL: 13811802
Beneficiar: Direcția Venituri Buget Local Sector 2
www.impozitelocale2.ro

Sectorul 3

CONT IBAN: RO26TREZ70321070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3
COD FISCAL:4420465
Beneficiar: Directia de Impozite si Taxe Sector 3
www.ditl3.ro

Sectorul 4

CONT IBAN: RO48TREZ70421070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 4
COD FISCAL:4316422
Beneficiar: Sectorul 4 al Municipiului București
www.dgitl4.ro

Sectorul 5

CONT IBAN: RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5
COD FISCAL: 4433953
Beneficiar Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5
www.ditl5.ro

Sectorul 6

CONT IBAN: RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6
COD FISCAL:12380248
Beneficiar: DITL Sector 6
www.taxelocale6.ro